Uttalande om kostnadsfördelning vid stationsanpassningar - dnr 04-7444

2006-04-20

PTS anser att Telia Sonera är berättigat till ersättning för de relevanta kostnader som uppstår när företaget måste göra anpassningar i telestationer för att kunna erbjuda andra operatörer tillträde till LLUB. Kostnader ska beräknas i enlighet med principer som så långt som möjligt överensstämmer med LRIC-metoden.