Yttrande angående Tele2 Sverige AB:s vägran att utlämna uppgifter om s.k. PUK-kod - dnr 06-1436 - 10 februari 2006

2006-02-10