Beslut att öppna nya nummerserier för mobiltelefonitjänster - 07-11203 - 29 oktober 2007

2007-10-29