Beslut om abonnentnummerserier för geografiskt oberoende tjänster - 07-13363 - 18 december 2007

2007-12-28