Föreläggande till Telia Sonera om samtrafik med Verizon - 07-5607 - 27 april 2007

2007-04-27