Underrättelse till Hi3G angående mobil terminering 07-9062-23 - 4 juli 2007

2007-07-04