Underrättelse till Tele2 om hur abonnenter underrättas om förändrade avtal - 07-585 - 14 mars 2007

2007-03-14