Underrättelse till Telenor angående mobil terminering 07-9214-23 - 4 juli 2007

2007-07-04