Underrättelse till Telia Sonera angående samtrafik terminering från Verizon - 07-5607 - 30 maj 2007

2007-05-30