Underrättelse till Telia Sonera om att erbjuda svart fiber till telestationer - 06-16366 - 27 april 2007

2007-04-27