Underrättelse till Telia Sonera om att förtydliga produktbeskrivningen vid bitströmstillträde - 07-1697 - 25 april 2007

2007-04-25