Underrättelse till Telia Sonera om att publicera referenserbjudande om bitströmstillträde - 07-1697 - 14 februari 2007

2007-02-14