Underrättelse till Telia Sonera om beställningsrutinen för fullt tillträde till kopparaccess (LLUB) - 07-171295 - 19 december 2007

2007-12-28