Underrättelse till Telia Sonera om bristande beställningsrutiner för produkten hel ledning - 06-16362 - 7 februari 2007

2007-02-07