Underrättelse till Telia Sonera om enkel installation för hel ledning - 07-12194

2007-12-05