Underrättelse till Telia Sonera om förtydligande av migrering för bitströmstillträde - 07-3240 - 21 mars 2007

2007-03-21