Beslut i tvistlösning angånde ersättning vid utportering av nummer - 07-12370 - 12 mars 2008

2008-03-13