Beslut om avslag av begäran om tillsynsåtgärder mot TeliaSonera - 08-10862

2008-11-21