Föreläggande till Hi3G angående specificerad räkning

2008-05-21