Föreläggande till Telenor angående specificerad räkning

2008-05-21