Föreläggande till Telia Sonera angående fungerande IT-baserad process vid slutkundsflytt - 08-1846 - 16 juli 2008

2008-07-16