Föreläggande till Telia Sonera om att automatisera gränssnitt för programsystem - 08-8778

2008-10-22