Föreläggande till Telia Sonera om fungerande IT-baserad process vid byte av bredbandsoperatör - 08-2577

2008-09-03