Föreläggande till Telia Sonera om kostnadsorienterade priser och samlokalisering - 08-6271

2008-07-17

PTS förelägger Telia Sonera om att bolaget ska hålla kostnadsorienterade priser på produkterna hel och delad ledning (LLUB) samt samlokalisering.