Föreläggande till Telia Sonera om löpande felrapportering kring tjänsten Fastmobil - 08-562

2008-06-25