Föreläggande till Telia Sonera om samtrafikpriser - 08-6270

2008-07-17

PTS förelägger Telia Sonera om att bolaget måste sänka samtrafikpriserna i det fasta telenätet. Priserna ska baseras på den så kallade hybridmodellen (LRIC), som PTS tillämpar för att fastställa kostnadsorienterade priser.

Föreläggandet innebär att Telia Sonera ska sänka sina priser för fast stamtrafik med i genomsnitt cirka 10 procent. Telia Sonera ska ha rättat sig senast den 21 juli 2008. Föreläggandet gäller omedelbart.