Föreläggande till Verizon angående specificerad räkning

2008-05-21