Underrättelse till Lebara om nummerportering - 07-11043 - 17 januari 2008

2008-01-17