Underrättelse till Telia Sonera angående GTA 08-8778

2008-07-03