Underrättelse till Telia Sonera angående krav om god funktion och teknisk säkerhet - fast mobil - 08-562 - 19 mars 2008

2008-03-19