Underrättelse till Telia Sonera angående rutiner för felavhjälpning och information

2008-06-13