Underrättelse till Telia Sonera om att genomföra ändringar i NBTAB - 08-11306

2008-10-22