Underrättelse till Telia Sonera om att lämna nödvändig information för tillträde till kopplingsskåp - 08-1844 - 15 maj 2008

2008-05-15