Underrättelse till Telia Sonera om bättre rutiner när bredbandskunder flyttar eller byter operatör - 08-1846/08-2577

2008-06-09