Underrättelse till TeliaSonera om LLUB - 08-6271/23 - 9 maj 2008

2008-05-09