Underrättelse till TeliaSonera om samtrafik - 08-6270/23 - 9 maj 2008

2008-05-09