Avskrivningsbeslut - dnr 08-10792

2009-01-27

Avslutad tillsyn av störningar och avbrott i Telia Soneras kommunikationsnät i Gävleområdet 1 oktober 2008.