Avskrivningsbeslut - dnr 08-11690

2009-02-04

Avslutad tillsyn av störningar och avbrott i Telia Soneras SMS-tjänst 3 november 2008.