Avskrivningsbeslut - dnr 09-1754

2009-06-30

Avslutad tillsyn av avbrott och störningar i Telenors kommunikationsnät 20 februari 2009.