Avskrivningsbeslut - dnr 09-1755

2009-06-30

Avslutad tillsyn av avbrott och störningar i Hi3G:s kommunikationsnät 20 februari 2009.