Avskrivningsbeslut - dnr 09-2290

2009-06-29

Avslutad tillsyn av avbrott i Telia Soneras allmänna kommunikationsnät i Lindesberg 4 februari 2009.