Avskrivningsbeslut - dnr 09-2472

2009-06-29

Avslutad tillsyn av störningar i förmedling av nödsamtal (Bredband2).