Avskrivningsbeslut - dnr 09-9245

2009-10-27

Avslutad tillsyn av avbrott i TeliaSoneras kommunikationsnät för mobiltelefoni 14 september 2009.