Beslut till Telia Sonera om GTA-prissättning - 09-7516 och 09-7748

2009-09-24