Beslut i tvistlösningsärende mellan Infodata och Telia Sonera angående fråga om ersättning för utlämnande av abonnentuppgifter - 08-7629

2009-03-19