Beslut tvistlösning fråga om ersättning för nummerportering - 09-7958

2009-11-11