Föreläggande till Telia Sonera att tillhandahålla uppdateringar av abonnentuppgifter i digitalt format - 09-9935/23

2009-10-21