Omprövning av beslut om skyldigheter för Banverket på marknaden Fast samtalsterminering - dnr 09-10327, 09-11157

2009-12-09

Detta beslut ersätter PTS beslut 2009-11-04.