Skyldigheter för Banverket på marknaden Fast samtalsterminering - dnr 09-9040

2009-11-04

Detta beslut ersätts av PTS beslut 2009-12-08.