Skyldigheter för Telia Sonera på marknaderna Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering samt Samtalstransitering - dnr 09-9035,09-9036, 09-9037 och 09-9038

2009-11-04

PTS har beslutat att

PTS har därför infört ett antal skyldigheter för att förhindra ett beteende som hämmar konkurrensen. I detta beslut finns skyldigheterna för Telia Sonera.

Besluten ersätter PTS beslut 2004-07-06 och PTS beslut 2005-02-18.

Överklagan

2011-10-04: Kammarrätten biföll PTS överklagande och fastställde PTS beslut. Beslutet om att TeliaSonera har en skyldighet att erbjuda grossistkunder avtalsviten står därmed fast.  

2010-10-05: Kammarrätten har beviljat prövningstillstånd.

2010-04-09: PTS har överklagat Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten.

2010-03-04: Förvaltningsrätten har beslutat att upphäva PTS beslut vad gäller avtalsviten.

2010-02-26: Telenor har återkallat sitt överklagande. Förvaltningsrätten (f.d. Länsrätten) har därför avskrivit detta ärende.

2010-02-10: Länsrätten har förordnat att PTS beslut vad gäller avtalsviten tills vidare inte ska gälla.

2009-12-07: Telenor har överklagat PTS beslut till Länsrätten i Stockholms län.

2009-12-04: Telia Sonera har överklagat PTS beslut till Länsrätten i Stockholms län. Telia Soneras överklagande avser skyldigheten 1.2.d (avtalsviten).